C4:131

Bagge tårp skatte ½ gärdz
 
Så ähr befunnit på förste[1] gärdet
vthsädhe till 4 ¾ tunna sub
A figuren
Andra tilräknat 4 6/8 tunnelandh
sub B littera
 
Ängh ond och godh 48 laß sub C,
skogh, mulebethe till nödtorfften till
lägnheet med  fiskie och [och]
belegit på Flenemo skatte ägor
 
(Karttext:)
Jelmskyl tager emot
Hop ängen
Stor ängen
Scala ulnarum


[1] forste ms