C4:134

Jelmskyl skatte ½ gärdz på
Flenemo ägor
 
Befunnit vthsädhe på första gärdet
i öster nårr 3 ¾ tunna sub I littera
 
Andra hafuer vthsädhe sub K littera
till 4 tunnor
 
Ängiar onde och godhe till
44 laß sub N littera
 

Bronäs krone ¼ dels
hafver vthsädhe på öster gärdet
till 2 tunnor sub O littera
Det andra i väster[1] till
räknat tunnelandh 2 ¼ tunna
littera S demonstrerar
Ängh till 35 laß mäst blöt
sub T littera på krone
almänningh[2] belegit
 
(Karttext:)
Stor ängen
Dåffz näs emot ähr skatte
Baggetårp tager emot
Gräs giöle
Wäster ängen
En vret om 3/8 tun<n>a
Kär till Bronäß


[1] vaster ms
[2] allmanningh ms