C4:135

 

Wägre skatte ¼ dels
befunnit vthsädhe på första gärdet
nämligh[1] 2 ¼ tunna sub A littera
 
Andra tilräknat 2 1/8 tunna sub
B littera
 
Ängh till 22 laß sub C littera
litet fiskie skogh och mulebeth
 
Öster tårp ½ gärdz skatte
först befunnit vthsädhe sub littera D
4 ½ tunna
 
Det andra vthräknat sub E littera
2 ½ tunna
 
Ängh till 46 laß medelmåtigt[2] höö,
skogh till nödtorfften, litet fiskie i Filaren
 
(Karttext:)
Belägne på Flenemo ägor
Scala ulnarum
 
(Under karttexten:)
I 4


[1] namligh ms
[2] medelmatigt ms