C4:136-137

(Rubrik:) Willåttingz häredt och Mädelösa sokn affmätt 1637
 
Fårs tårp ligger för
6 mark bygge
Befunnit åker sub I 2 ¾ tunna,
andra tilräknat 1 6/8 tunna
sub K.
Ängh till 30 laß sub
L littera.
 
Präste gården chrone
 
Först ähr befunnit vthsädhe på öster
gärdet sub F littera 8 ¼ tun<n>a
 
Wäster nårr gärdet vthräknat ähr
till 8 3/8 tunna sub G littera
 
Ängiar onde och godhe till
räknade 80 laß sub H littris
 
Ingen skogh eller mulebeth, samme
ledeß intet fiskie, en quarn dok
ikie siälff ägande
 
(Karttext:)
Staffz ägor emot
Denne ängh lyder till capel-
lansens gårdh
Mädelösa skogh emot, skatte och frelse
Betz haga
Fårs torp
Slät
Slät[1] hård vall
Fiällen widh nampn, präste[2] gårsens ängh
Denne ängh kommer till en rytter i Fårstårp
Slät sänk ängh till preste gården
Här tager Hyddebro vidh
Flenemo ängh tager emot
Preste gården
Scala ulnarum
 
(Under karttexten:)
24 p


[1] Slat ms
[2] praste ms