C4:138

 
Hyddebro skatte ¼ dels på
Mälösa ägor
 
Fförst[1] på första gärdet befunnit
vthsädhe[2] sub M littera 2 ½ tunna
 
Andra hafver tunnelandh 2 3/8
sub N littera
 
Ängh till 36 laß ondh och
god vall sub O littera
 
 
Dåffsnåß skatte ½ gerdz
på Flenemo ägor
 
Befunnit vthsädhe på första
gärdet sub P littera 2 ½ tunna
 
Det andra till räknat sub
Q littera 3 tunnor
 
Ängh 48 laß sub R littera,
elak mulebeth till denne byn,
fiskie i Örhammaren, godh skogh.


[1] Fforst ms
[2] vthsadhe ms