C4:139

Hutter nääs skatte ¼ deels
 
hafuer åker sub A littera på öster
gärdet[1] 1 6/8 tunnela<n>dh
 
Andra i väster 1 ¾ tunna sub
B littera
 
Ängz lappar vträknade till 26 laß
ihoop sub C littera
 
Skogs tårp 6 mark bygge
hafuer åker 2 tunnela<n>dh sub
D littera, ängh sub E littera 20 laß,
på Staffs ägor belegne deße tårp
 
(Karttext:)
Denne ängh lyder till Hutternääß
Detta kärr lyder mesteparten till Staff, ähr ohägnat och liquäl bärgas, därföre ikie någon wiß vträkningh kan giffves på
Lill ängen hård vall
Hyternääs by
Öster ängen till Hyternäs hårdvall
Släät[2]
Lacus Hedesiö
Skogztårp
Tämligit bärande[3] kärr, intet längre[4] brukat
Skogh
Bärgh och skogh
Släät hårdvall[5]
Scala ulnarum


[1] gardet ms
[2] Slaat ms
[3] Tamligit barande ms
[4] langie ms
[5] hardvall ms