C4:14-15


(Rubrik:) Belägne vthi Wijbyholms lähn och Årdala sochn. Affmätte 1636.
(Senare påskrift:) Södermanland[1] Willåttinge härad Årdala[2] sochn Ander<s> Samuelson
 
B littera byen Gnesund 2 gårdar, en skatte,
en crone, skatte hafuer
12 öres land, crone 10 öresland
 
Till skatte gården rächnadt vthsädhe efter sitt öre
taal – 12 tunnor på gärdet i öster söder. Ibidem cro-
ne gården tilrächnadt – 10 tunne land i samma giärde
zijphra 4 på peckar figuren
 
Til det andra vthi wäster södher gärdet till skatte    
rächnadt 10 2/4 tunna. Crone gården af samma
gärdet såsom bemält står och zijphra 5 vtwijsar 8 ¾
tunna
       Summa 41 ¼ tunna
 
Eng tilrächnadt skattegården – 90 laß                                                                                                                                                                                                                                  
                                                           
} Medelmåtigt höö
Ibidem cronegården tilrächnadt – 70 laß
sub zyphra 6.
Gott fiskie, mulebeet till nodhtorft, ringa fånge
skogh
 
(Karttext:)
Lind
Siön Båffuen emot
Scala ulnarum
Hård wall medh tunn biörkskogh
Kärr och wijdhe skogh
Hård[3] walls äng
Måß äng
Mosza sänck
 
 
A. Byn Lerwijken ¼ crone hafuer
åker i första gärdet 2 tunne land
zyphra 7 vtwijser.
Samaledes i det andra och 2
tunne land som 8 vtwijsar.
Eng tilrächnadt 18 laß, 9 står
oppå figurn


[1] Sodermanland ms
[2] Ardala ms
[3] Hard ms