C4:142

Säter tårp krone ½ gärdz
 
Befunnit vthsädhe på södre gär-
det till 3 5/8 tunna sub ziphra
8 figuren
 
Det andra till räknat 4 1/8
tunna noterat med 6 figuren
 
Ängh till 61 laß noterat medh
9 zyphra, godh mulebethe
och tarffve skogh, litet fiskie
i Storsiön
 
Gårge hålmen skatte ¼ dels
hafuer åker på första gärdet 2 ¼ tunna
sub B littera
 
Andra gärdet vthsädhe ähr 3 tunnor
sub littera D.
 
Ängh till 33 laß noterat med E
belägit på Flenemo ägor, litit fiskie,
mulebeth och skogh
 
(Karttext:)
Skogh och bärgh
Bergh
Backa
Med skogh hård vall
Lill ängen till Sätertorp
Stor ängen hård val till Sätertårp
Baka
Lindh
Till Sätertårp kärrängh[1]
Hårdvall
Hårdvall
Tiuk skogh
Backa
Bärgh
Sänk kärr ängh till Gårg hålmen medh litet skogh i blandh.
Kärr
Sankt kärr
Bärgh
Dette kärr lyder till Wäster gården i Flenemo
Hårdvall


[1] karrängh ms