C4:143

Hålmsiön chrone ¼ dels
hafuer åker als[1] sub
littera A 1 ½ tunna
 
Ängh sub B 10 laß
på almänningen[2]
belegit
 
Witter gatu för
6 mark lagdt
hafuer als åker sub
littera C till 1
tunnelandh
 
Ängh[3] sub D till
2 laß gåt höö
på Flenemo ägor
 
 
Chrone Mage tårp 6 mark bygge
första åker sub E littera 7/8 tunna,
andra gärdet sub F littera 1 tunna,
äng sub G littera 26 laß
på almänningh[4] belägit
 
(Karttext:)
 
Scala ulnarum


[1] ahs ms
[2] almanningen ms
[3] Angh ms
[4] almanningh ms