C4:144-145

(Rubrik:) Wthi Willåttingz häredt och Mädelösa sokn belegne affmätte 1637
 
Kramnäs skatte helgärdz
ligger för 4 öres landh
der inne medh en vtjordh
om <…>[1]
 
Fförst ähr första gärdet till räknat
sub H littera wäst<e>r gärdet[2] 6 ½ tunna,
det andra tillräknat[3] sub
littera I 7 tunnor
 
Ängh 71 laß sub K littera,
gått fiskie, skogh och mulebeth,
nödtårfftigh quarn
 
(Karttext:)
Häst hålma
Lacus Nidingen
Scala ulnarum
Till Kramnäs[4]


[1] Uppgift om utjordens storlek saknas ms.
[2] gardet ms
[3] tillraknat ms
[4] Kramnas ms