C4:146

Kramnäs tårp skatte ¼ dels
sin legnheet aff Kramnäs[1] by
 
Befunnit vthsädhe[2] sub L littera
2 tunnor
Det andra sub M 2 3/8 tunna
Ängiar sub litteris N 31 laß
 
 
Nästårp chrone ¼ dels
hafuer als åker sub O littera 1 3/8 tunna
Ängh[3] sub P 28 laß ond och godh
 
(Karttext:)
Kramnäs[4] tårp
Detta kärr lyder till Kramnäs[5] tårp
Lacus Nidingen
Lilängen
Stor ängen till Kramnäßtårp hårdvall
Aminne hafver ett spanlandh åker, 5 laß höö
Stubbigh ängh
Lillängen till Nästårp
Eketårp åker tager emot, ähr krone
Storängen till Nästårp slät, litet skogh ibland
Slät[6] till Nästårp[7]


[1] Kramnas ms
[2] vthsadhe ms
[3] Angh ms
[4] Kramnas ms
[5] Kramnas ms
[6] Slat ms
[7] Nastårp ms