C4:147

Rökärr skatte ½
 
Befunnit vthsädhe på öster nårr gärdet
sub A littera 5 1/8 tunna
 
Wäster söder gärdet sub B littera
vthräknat tunnelandh 4, lerjordh.
 
Detta hemman aff lättia ähr nästan
aff sigh kommet, ty bonden der bor
ähr mykit försummeligh och laat
 
Höö kan väl bekommes 50 laß och
där[1] öffver, män der hägnas intet sub
C littera. Nödtorfftigh ander lägnhet
i skogh, mark och skiul.
 
(Karttext:)  
Scala ulnarum


[1] dar ms