C4:148-149

Vthi Willåtingz häredt och Mälösa[1] sokn belegit affmät 1637
 
Remna skatte helgärdz[2] ligger för 6
öreslandh vthi jordeboken.
 
Fförst på första gärdet ähr befunnit och
vthräknat tunnelandh som i wäster ligger 10
och littera D demonstrerar.
 
Det andra vthi öster nårr tilräknat
tunnelandh 8 sub E littera
                  Summa ähr 18 tunnor lerjordh i bägge
 
Ängiar onde och gode 69 laß sub F
Ander lägnheet [hafver] finnes till nödtorfften
såsom skogh, fiskie och betz mark.
Nödtorfftigh der hooß quarn räntar
3 spän
 
(Karttext:)
Lått siön
Bärgh och skogh
Låtsiön
Biörkskogh
Bärgh och skogh
Grön hålma
Ängz baka
Ängz baka
Staffs ägor emot, skatt
Skogh och betzmark
Betz haga
Här tager Mökulla emot, frelse
Remna
Grethålmen
Skoga
Lacus Nidingen
Kramnäß emot skatte
Scala ulnarum


[1] Mälösa skrivet ovanför överstruket Remna ms.
[2] helgardz ms