C4:150

Hedeby skatte ¼ dels
hafuer på förste gärdet vthsäde[1] 2 tunnor
sub G,
uppå de andra sub H 1 6/8 tunna,
30 laß als ängh sub I littera,
nyttiar här till ander lägnheet[2] aff
Bålbysens Rämna[3] ägor
 
(Karttext:)
Röker emot skatte
Staff tager emot skatte
Lacus Hedesiön vthi huilken Rämna, Staff, Hedeby och Rökär alla fiskia


[1] vthsade ms
[2] lagnheet ms
[3] Ramna ms