C4:151

Ölmstårp skatte ½ gerdz
 
Befunnit vthsädhe på öster söder gärdet
sub N littera 5 tunnor,
sub A det andra 3 ¼ tunna,
 
Ängh 50 laß ond och godh sub
B littera
 
Godh lägnheet[1] med skogh oc<h> mulebeth,
intet fiskie. Belägit på Flenemo ägor
 
(Karttext:)
Stor ängen till Ölms tårp litet sänk
Stenigh hård vall
Skogh och bärgh
Lindh
Sänkes kärret
Scala ulnarum


[1] lagnheet ms