C4:154

Sortårp[1] skatte ½ ge<r>dz
 
Fförsta gärdet hafuer vthsäde
5 ½ tunna sub F littera,
andra sub G 6 5/8 tunna,
äng sub H 50 laß
 
Högtårp skatte ½ gä<r>dz
 
Befunnit vthsädhe på
första gärdet 1 7/8 tunna
sub I littera,
det andra sub K littera 3 tunnor,
ängh 36 lass ondh och godh,
deße belägne på Flenemo ägor
 
(Karttext:)
Öster tårp tager här emot ähr skatte
Preste gårdhens egor tager emot
Stor ängen
Lil ängen


[1] Ändrat från Sorby som det synes ms