C4:155

Kil
 
Befunnit vthsädhe på det första gärdet
sub A littera 3 ¾ tunna,
det andra sub B littera 3 tunnor,
ängh sub C littera 93 laß.
 
Godh skogh om[1] mulebeth, temligit
fiskie, quarn som går aff en liten
bäk höst och vår
 
(Karttext:)
Här tager Ulffz tårp vidh
Flas holms ägor emot ähr krone
Scala ulnarum


[1] Sic. Fel för och?