C4:156-157

(Rubrik:) Vthi Villåttingz[1] häredt och Mädellösa sokn belägne affmätte 1637
 
(Ramar för NE finns, men text saknas)
 
(Karttext:)
Scala ulnarum


[1] Villåttingz skrivet ovanför överstruket Oppunda