C4:158

Pålskellan chrone ¼ dels
hafuer åker på förste
sub B littera 2 tunnor,
det andra vthräk-
nat[1] 2 3/8 tunnor sub
C littera
Ängh ond och godh
45 laß sub D
littera på Flenemo ägor
 
Flas hålmen chrone
¼ gärdz
Vthräkningh på första
gärdet sub zyphra 6
2 tunnor,
andra sub zyphra 8
1 6/8 tunna gifuit vträkningh
Ängh sub zyphra 9
till 40 laß belegit
på Flenemo ägor
 
(Karttext:)
Pålskiälla kärr litet skogh iblandh
Hem ängen till Påls källa sänk och stubbigh
Skogig hård vall
Med tiuk skogh kärr
Hård vall slät litet skogh iblandh
Ängh[2] medh skogh elak
Kalffhaga
Slät
Flassiön


[1] vthraknat ms
[2] Angh ms