C4:16


Y Swenebro ¼ crone beläget på
Snaggesta eghor.
Hafwer åker i första gärdet 2
tunne land. Zyphra 10 vtwijser
Andra tilrächnadt sub zyphra 11 noterat
- 3 tunne land
Eng til 27 laß, 12 på peckar fi-
gurn.
Godh mulebeet och skogh, intet
fiskie.
 
(Karttext:)
På denne sijdan tager Hennelunda emot.
Här tager Kulesta egor emot.
Suennebro
Kärr[1] ängh
Hård vals täppa[2]
Betz hage
Snaggesta ägor tager emot


[1] Karr ms
[2] tappa ms