C4:17


O littera Fiskiare tårp krone 4 dels
hafuer båda åhren vtsäde
till 1 ¾ tuna sub D
littera, illa häffdet jordh,
ängh till 30 laß som
E littera demonstrerar, elakt
höö, deße brukas vnder
Wijby hålm
 
N. Sågetårp fiärdedels krone
först sub A littera hafuer
Öster gärdet vtsäde 3 ½ tunna
Wäster sub B hafuer
2 ½ tunnelandh medelmåttigh jordh
bärande Summa ähr[1] 6 tunnor.
 
Ängh sub C till 39 laß
kärr[2] höö
 
(Karttext:)
Igän
Igän
Limsiön
Ängh till Fijskiaretårp elack
Till Sågetårp[3] ängh
Duger att up tagas
Sank och kärr[4] ängh till Sågetårp
Backa


[1] ahr ms
[2] karr ms
[3] Sågetarp ms
[4] karr ms