C4:2-3


(Rubrik:)        Desze ähre vthi Wijbyholms lähn
eller Willåttingz häradh belägne, Åhrdala sochn
och affmätte anno 1636.
 
Söderby tre gårdar – 2 skatte, 1 krone,
2 skatte helgärdz, den ena 6 öres land, den
andra 5, 1 krone halfgärdz hafuer och
effter jordbooken 5 öre land, byen sub A littera
Så är tillräcknatt först dee 2 som hafua 5 öre
land tilhoopa aff gärdet i öster, nämbligh
14 4/8 tunna sub D litera, i bemälte gärde och sub
eadem litera tillräknat 6 öre land gården
9 tunnor. Summa[1] 24 tunnor
 
Andra gärdet tillräknat 13 1/8 dels  tunna till 5 öres
land gårderna sub E litera vthi öster – 6 öre
land befunnit i samma gärdet till 7 7/8 tunna
                      Summa 45 tunneland
                      både gärden
 
Engh tillhopa räcknatt 112 laaß
sub F litera, der aff huardera 5 öresland[2] 35 lass
6 öre 42 lass aff star[3] ängen, Nykel ängen 16 lass
huardera 5 öresland 5 lass, 6 öresland 6 laß. G littera
Nykel ängen 8 laß huardera 5 öresland 2 ½ lass 6 öre 3 lass H littera
Föga skogh och mulebeett, tämmeligh godtt
winter och sommar fiskie
 
(Karttext:)
Betzhage
Tåmpt
Betzhage
Lind
Mälby ägor möta
Gykelängen hård wall släät
Soderby stor ängh kärr blanda och släät
Sibro skatte ägor gränsa emot.
Till åker tiänligit
Nykelängen sänk något
Mälby ängh möter
Huseby frälse ägor gränsa
Scala ulnarum
 
(Senare tillägg:)
År 1780 är denna charta för bytet skull med G. G. H. H.
grefve Hastfer til öfverseende förehafd och allenast beskrifnin-
gen jämnförd med skattläggningen, hvarigenom befinnes, at
den förra innehåller 3 15/32 dels tunnland åker och 60 lass äng mera än den
sednare för de begge i byte gångne hemman
 
Gottfrid Johansson


[1] Här en förkortning som här och i fortsättningen upplöses summa, men lika gärna kan stå för annat ord med samma innebörd (t.ex. sammanlagt).
[2] oresland ms
[3] Eller stor?