C4:21

 
(Rubrik, annan hand:) Willåtings härad, Forssa sochn, Wester Forßa
 
Denne by ähr med deß description
och nyttigheet att igenfinna på ett annat[1]
ställe, pag. 27.
 
(Senare tillskrivet:)             Wester-Forssa – vide pag. 27


[1] Härefter överstruket ark nämligh 5 folio här tillbaka