C4:22-23


(Rubrik:) Willåttingz häredt och Årdala sochn affmäte 1636
 
Brog säter 6 öres landh skatte
Befunnit vthsäde på Öster söör gärdet till 9 ½
tunnelandh A littera demonstrerar
Det andre vthrächnat[1] till 8 tunnelandh sub B
välhäffdat[2] åker i bägge[3] gärden medh vreter
Trenne wreter sub C littera om 3 ¾ tunna
                  Summa ähr 18 ¼ tunna
 
Ängh till 88 laß medelmåttigdt höö och littere
D påpecka  timberskogh och betzmark till
Nödtorfften, sammaledeß fiskie.
 
(Karttext:)
Dette stycke lyder till Gnesundh
Skogh ny affhuggit till giöle och mäst bergh och steen
Godh ängh släät något sank
Granebaka
Betz haga
Brogsäters by
Affvägdt vthi ängen
Brogsäters och Preste gårdz siön vidh nampn
Kärr
Backe och bärgh
Igänlagd åker
Scala ulnarum

(Senare tillskrivet:) 2:16


[1] vthrachnat ms
[2] valhaffdat ms
[3] bagge m