C4:24


Långvikz tårpet ¼ skatte
 
Hafuer vthsädhe[1] på Öster gärdet och
zyphra 6 påpeckar               4 tunnelandh
Andre vthi wäster nårr tilrech-
nat tunnelandh 3 – 7 vtvisar lerjordh
           Summa 7 tunnor
 
Ängh innan på detta ark medh
dee små här hemma tilrächnat i hoop
29 laß gått höö zyphror 8 påpecka
Gått fiskie om våren mulebeth
och skogh, ligger på Brogsäters skatte ägor
 
(Karttext:)
Leer
Till åker tiänligh
Medh alder skoogh ängh


[1] uthsadhe