C4:28-29

(Rubrik:) Villåttings häredt och Forßa sokn 1636 affmätt.
 
Explicatio Notarum
 
y. Årdala och Fårsa präste gård
                      med sina till hörande lägenheter.
 
A. Haffwer vtsädhe på första gärdet 10 3/8 tunna
 
B. Det andra 10 tunneland bägges god jord.
 
C. En wret om ett halfft tunneland.
 
                Summa 20 7/8 tunna
 
D. Stor ängen 89 laß.
 
E. Lännmyr ängen 27 laß.
 
F. Siögiöle ängen 22 laß.
 
Lägenhet god med fiskie, skogh och mulebeet
 
(Karttext:)
Hårdh vall mest
Stor ängien till prästegården mest måßigh[1] och sänch 539 400 quadrater.
Denne ängh lydher öster och väster[2] Forßa ähr något skogh wti och sänch 446 131 quadrater.
Moß vedeldh och inthe berandhe
Sänch ängh 162 100 quadrater.
Här utanföre ähr prästegårdz mäst skogh och mark.
Länmyräng[3].
Niußhammars och Brog säters ägor gränsa här emot
Elach berande hårdwals ängh
Denne haga ähr tiänligh[4] till ängh
Skogh
Skogh
Siöggiöla ängh släät hård wall och skogh 32 300 quadrater
Hål kärr
Vth march sanck
Sänch
Lacus Båwen
Präste siön
Scala ulnarum


[1] maßigh ms
[2] vaster ms
[3] Ordet föregånget av överstruket  tamligh (= tämligh?) ms
[4] tianligh ms