C4:30


(Rubrik:) Villåttings häredt och Flenn[1] soken 1636
 
Notarum Explicatio
 
1. Kiörkio bool 1/2gärdz krone. 3 öresland[2].
2. Vthsädhe 3 7/8 dels tunna
3. Det andra 4 3/8
4. Ängh 16 lass
 
5. Brogetårp skatte ¼ dels.
6. Als åker                           2 6/8 dels tunna
7. Ängh                                20 laß
 
8. Nybble krone ½ gärdz och
                      3 öresland
9. Vthsädhe 4 tunnor
10. Det andra 3 6/8 dels tunna.
11. Ängh 26 laß.
 
12. Quarn giole ¼ dels krone
13. Det första gär<d>et 5/8 dels tunna
14. Det andra 1 ½ tunna
15. Ängh 8 laß                                           Deß tårp
                      liggia på Årresta ägor och haffua
                      lägenheter med skogh och fiskie några
 
(Karttext:)
Siön Orhammaren
Affhuggit och ähr till ängh armt.
Lindh
Moß valdh släth
Blifuer åker aff
Siön orhammaren
Dätta lyder till Fleen
Klåkars täppa
Godh ängh
Skogh
Kiär medh någon skogh
Aff huggit giöle
Lerjordh
Siön Biuren
Till Nybble ängh
Sänk ängh slädt
Kalff haga
Lind
129 125 quadrater, denne ähr dy ängh
Tå?
Detta tiänar till åker
Kalff ängh
Denne plan tiänar till åker
Skogh
Detta ähr till åker tienligh
Hård wals ängh godh och slätt Gryängen 80 400 quadrater.
Herr ängin lydher till Vybyholm 52 400 quadrater.


[1] Ovanför Flenn ett infogat Fleen ms.
[2] oresland ms