C4:34


Eekeby 2 gårdar, crone och frelße, crone
hafwer ¼ del mot frälze[1].

Tilrächnadt crone af giärdet i öster söör 1 ½ tunna
af sex ihoop tunnor. Til frelse 4 2/4 tunna, 14
vtwijser giärdet.
                      Andra giärdet af 9 tunnor tilrächnat crone 2 ¼
tunna och frälse 6 ¾ tunna, zyphra 15 vtwijsar.
 
                 Summa til crone 3 ¾ tunna
 
Engh bådhe ihop til 56 laß der af är till
crone 14 laß extraherat och till frälse 42 laß
som 16 på peckar.
Elach skogh och nästan[2] ingen, tämligh[3] gott fiskie
vthi Vhrn
 
(Karttext:)
Kiörkio bools ägor tager vidh
Kärr[4]
Backa
Backa
Måssa
Här tager Näsby ägor emot, frelse
Elack bärande[5] ängh orsaken ähr[6] äkernes löff och notter
Lacus Uren tager widh, god fiskie siö
Kärr medh biörk och aleskogh liquäl bärgas
Här inuthi en liten siö, ?u siön vidh nampn


[1] Härefter utplånat til (som det synes) ms.
[2] nastan ms
[3] tamligh ms
[4] Karr ms
[5] barande ms
[6] ahr ms