C4:36


(Rubrik:) Hälliesta sochn
 
Byiar                                                                                 Folio
 
Fålksund                                                                             37
Bärga och Jemptetorp                                                         38-39
Oppeby och Swalingz torp                                                  40
Nääs by                                                                              41
Fränsta (Senare tillskrivet:) med en hage til Kulstad           42-43
Kulesta                                                                               44
Vlsund  (Senare tillskrivet:) och Stubbetorp                       45
Aspön                                                                                46
Hammartorp och Strängztorp                                              47
Kulestatorp och Almortorp                                                 48
Hall                                                                                    49
Ådöö                                                                                 50-51
Prästegården och Hälliesta by                                             51-52
Töfwersta by                                                                      54-55