C4:38-39


(Rubrik:) Willåttingz häredt och Hälliesta sochn affmätt 1637.
 
Notarum Explicatio
 
N littera                               Bärga en gård skatte om
                                            7 öres land.
 
A littera                               Öster söör gärdet                12 tunnor
 
B littera                               Öster nårr gärdet                 13 tunnor
                                           angifuit 8 ½ tunna
 
C littera                               Aff blööt och hård wals ängien
                                           vthräknade till 126 laß.
                                           Angifuit 60 laß.
                                           Annan nödtårfftigh lägenhet i skogh
                                           mark och fiskie
 
H littera                               Jämpte tårp aff Bärga ägor.
 
D littera                               Åker als 2 ½ tunneland
 
E littera                               Ängh 16 laß
 
(Karttext:)
Vppeby ängh gränsar
Når ängen sänk
Lind
Stenigh gräßwall
Dal kärret sänkt
Skogigh hård vals ängh till Jempte tårp
Frändesta ägor möta
Kalff tåmpt
Ängh
Ängh
Släät hård wall
Betz haga
Stenigh hård wall
Fålk sundz ägor taga emot
Bärge stor ängh
Siön Båwen
Scala geometrica