C4:4

Sibro skatte ligger
på Sörby ägor
Nummero 9 wiser byen
ahr befunnit sub A litera vthi det
nårre gärdet tunnelandh 5 och
4291 quadrat
 
Det andra vthi väster söör och
littera B demonstrerar befunnet
8 tunnelandh så och 6887 quadrater
Summa ähr 13 ½ tunna 4175 quadrater
Ängh giffvit förslaagh som C littera
påpeckar till 66 laß kerr höö
 
Elack mulebethe, föga skogh, tämli-
git gått wåre fiskie
 
(Karttext:)
Lind
Baggetårps ägor gränsa emot på denne sidha, krone
Quarn
Lind
Kärr ängh
Lacus Lisiön
Östertårps frälse ägor möta.