C4:40


Notarum Explicatio
 
O littera                               Oppeby två gårdar, en chrone och
                                            den andra frelse, deße haffva
                                            lika stoor teegh i åker och ängh.
 
I littera                                  Öster söör gärdet befunnit vtsädhe till
                                            chronegården ifrån frelse 10 ½ tunna
 
K littera                               Aff det andra från frelse 9 tunnor.
                                            Stark lerjord i bägge gärden
 
L littera                                Ängh till chronegården 66 laß.
                                            Fiskie skogh och mulebeet till nödtårfftin
 
P littera                                Sualingz tårp skatte ¼ dels på
                                            Bärga ägor belägit.
 
M littera                               Als åker 4 ½ tunneland.
 
N littera                               Ängh 26 laß annan
                                            lägenhet med Bålbyn i Bärga.
 
(Karttext:)
 
Wiby hålms ängh gränsar
Duger vp tages
Igän lagdt
Quarn ängen teg skifftes
Igän
Kärr med dy botn tegskifftes
Kärr
Hård wals ängh
Kärr ängh med små skogh och dy båtn
Kärr ängh med dy båtn teg skifftes
Lill ängen teg skifftes
Suallängen
Till åker tiänligit
Bärga ägor gränsa emot.
Krone gårdz små ängen alena.
Sundz åker och ängh gränsar
Siön Båwen