C4:41

 
Notarum Explicatio
 
A. Näsby chrone 6 öresland
B. Vtsädhe det första 11 tunnor.
C. Det andra 9 tunnor.
                Summa 20 tunnor.
D. Wäster ängen 29 laß.
E. Österängen 33 laß.
F. Lill ängen 5 laß.
               Summa 67
Annan nödtårfftigh lägenhet
med skogh beth och fiskie.
 
(Karttext:)
Kulesta krone ägor gränsa emot
Wäster ängen släät hård wall
Starklera
Lind
Lind
Lind
Sörby frälse ägor gränsa emot
Lind
Åker tiänligh
Lind
Lill ängen släät hård wall
Lind
Lind
Lerjord
Öster ängen släät hårdwall
Kalff hålma i siön
Siön[1] Båwen


[1] Sion ms