C4:42-43


(Rubrik:) Willåttingz häredt och Hälliesta sochn affmätt 1637.
 
Notarum Explicatio
 
G. Fränsta 2 gårdar lika
    store, den ena skatte
    och den andra chronegård
    huardera 6 öres land.
 
H. Gärdet 18 tunnor vtsädhe
     huardera 9 tunnor
 
I.   Vtsädhe 14 ¼ del huardera
      där aff 7 1/8 dels tunna
             Summa 32 ¼ dels tunna
 
K. Wäster ängen 35 laß.
      huardera 17 ½ laß.
 
L. Ängiehagan 24 laß
     huardera 12
 
M. Tårs myren 28 laß
     huardera 14 lass
 
N. Söör ängen 44 laß
     huardera 22 lass
 
             Summa 131 laß
 
    Elack mulebeth och fånge
    skoog, tämligit fiskie i Båwen
 
(Karttext:)
Ängz haga släät till Kulesta
Ängie hagan wid nampn, sänk och slät
Wäster ängen
Lerjord
Lerjord
Kärr
Lacus Båffven
Kärr med tivk skoogh
Sör ängen slät och sänk
Starkjord
Lind
Igän lagdt
Lind
Tors myren släät och något sänk ibland
Biörklera
Lind
Igän
Lind
Här möter Fålksundz ägor.