C4:44


Notarum Explicatio
 
O. Kulesta 2 gårdar, en ähr
     chrone 6 öres land, den andra
     frelse lika stoor i tegskifftes.
 
P. Vtsädhe 17 tunnor kronegården
     där aff 8 ½ tunna
 
Q. befunnit vthsädhe 15 tunnor
     där aff krone 7 ½ tunna
                   Summa 32 tunnor
 
R. Wäster ängen 43 laß där
     aff till krone 21 ½ lass.
 
S. Åker ängien 26 laß
    Kronegården 13 lass
 
T. Ängie hagan in uthi arket och
     detta folio tilbaka 35 laß.
     Kronegården 17 ½ där aff.
                  Summa104 laß als.
 
     Skogh och mark till sitt behooff,
     ett kattiestånd fiskie
 
(Karttext:)
Bärga ägor gränsa emot
Stubbigh hård wall
Hård wall släät
Hård walls ängh slät, Åker ängen
Vester ängen
Råkesta frälse ägor gränsa
Lind
Lerjord.
Lind
Lindh
Näsby chronägår gränsa emot.