C4:46-47

 

(Rubrik:) Willåttingz häredt och Häliesta sokn belägne affmätte 1638
 
Aspön krone halffgärdz sub V littera
 
Befunnit vthsädhe på första gärdet sub G littera
2 7/8 tunna                           Lerjordh i bägge
 
Det andra tilräknat och befunnit ähr sub
littera H 3 ½ tunna
 
Änghiar till 30 laß räknade sub I litteris
Tämligit fiskie, intet synnerligth betzmark och skogh
 
Notarum Explicatio
 
K littera Hamar tårp krone ½ gärdz på hels ägor belägit
 
L littera          Vthsädhe befunnit                  3 ¼ tunna
 
M littera         Vthsädhe                              3 3/8 tunna
 
N littera         Ängh                                    31 laß medelmåtigdt höö
 
 
O littera        Strängztårp ½ gärdz krone på Åppeby och Hälista
                    ägor belägit
 
P littera         Vthsädhe befunnit                 3 6/8 tunna
 
Q littera        Vthsädhe                             4 ½ tunna
 
R littera        Ängh                                    33 laß
 
 
(Karttext:)
Scala ulnarum
Rågiöls änghen till Aspöön med tun ekeskogh och hård vall
Släät och litet sänk
Kärr
Siön Båffven
Ekebacka
Hårdvall[1]
Ees ängen till Aspöö sänk
Hård vall skarp
Lind
Denne plaan ähr ett nääs
Hård vals ängh till Hammartårp
Präst gårdz ängh gränsar[2]
Prästgårdz ängh[3] gränsar emot
Bålbärst ängen til Hammartårp släät och litet sänk iblandh
Lerjord
Lacus Båffven
Till åker tiänligh
Lerjord
Hals ägor gränsa
Lind
Siön Båwen
Kärr ängh till Strängztårp
Lind
Backa
Giöle
Litet skogh blanda
Lilängen
Broängen till Strängztårp


[1] Hardvall ms
[2] gransar ms
[3] Prästgardz angh ms