C4:49

Notarum Explicatio
 
P littera                               Hall chrone gårdar
                                           tvänne huilka ähr
                                           för lika teegh lagde uthi
                                           åker och ängh
 
A littera                               Till hoopa aff öster nårr
                                           gärdet[1] 13 ½ tunna
 
B littera                                Det andra 12 tunnor
                                                    Summa 25 ½ tunna
 
C littera                               Ängiarne tilhoopa 90 laß.
 
O littera                               Wäster gårdz alena 10 laß.
 
                                           God skoogh, gått fiskie och
                                           god mulebeet.
 
(Karttext:)
 
Här möter Töffuersta ägor
Betz haga
Backa
Knåren krone till Wästergården 64 900
Långh mora kärr till Wäster gården 76 000
Backa
Lingiöle 64 500
Torpet till Hall ängh 125 000
Lacus Båwen
Biörk ängen 90 000
Siö ängen Hall haffua ahr teg skiffte 180 600
Backa
Lill siön heter och Fateburen
Kålbåtten widh nampn 83 400


[1] gardet ms