C4:5

V littera         Herregiöle ¼ crone
hafuer vtsädhe i första giärdet 2 ¾
tune land A vtwijser figuren
Andra tilrächnat 3 tunne land, som
B påpekar
Eng tilrächnadt 17 laß gott höö. E
vtwijsar.
 
X littera Fiällzmåßen  rentar 1 daler
hafuer åker  1 ¼ tunneland, C vth-
wijser.
Eng til 5 laß ligger på Simora skatte
egor. Litera D vtwijser.
 
(Karttext:)
Duger vptagas
Kalf hage
På dänne sijdan taga Halbro ägor emot.
Eng Pörtes täppan widh nampn
Til Herregöle hårdh waldz eng.
Simona skatte egor emot.
Här tagher Stafwela egor emot
Backar och skogh
Scala ullnarum