C4:54-55

 

(Rubrik:) Willåttingz häredt och Hälliesta sochn affmätt 1637
 
Notarum Explicatio
 
B.[1] Töwersta 3 gårdar, en chrone, två skatte.
              Chronegården hafuer på tegen 3 stänger och 3 alnar,
              större skattegården 6 stänger. Mindre 2 stänger 2 alnar
 
A. Bysens första gärdet 26 tunneland
    Chronegårdens 7 7/8 dels tunna
    Större skattegården 13 1/8 dels tunna
    Mindre skattegården 5 ¼ dels tunna
 
C. Det andra gärdet 18 6/8 dels tunna
     där aff till chronegården 5 5/8 dels tunna
     skattegården 9 3/8 dels tunna, den större
     skattegården ½ gärdz 3 6/8 dels tunna den mindre,
     stark lerjord i bägge gärden
 
D.   Stoor ängen 135 laß där aff
      chronegården 40 ½ laß till sin teegh,
      skattegården[2] den större 67 ½ laß,
       skattegården mindre 27 laß.
 
E. Öster ängen 60 laß, chronegården 18 laß,
    skattegården 30 laß, skattegården 12 lass den mindre
 
F. Tak kärret 9 laß chrone 2 6/8 laß
    skatte 4 5/8 dels skatte 1 7/8 dels laß den mindre
 
G. Suns karret ännu alla tunnor 3 laß.
 
H. Chronegårdz alena 3 laß.
 
I. Större skattegårdz alena 7 laß.
 
K. Mindre skattegårds alena 4 ½ laß.
 
                      Annan god lägenhet med skoogh
                      mark och fiskie en squalte
                      quarn går höst och wåår
 
(Karttext:)
Töwerstas öster ängh släät och något sänk ibland
Lind
Till alla tre gårdarna släät ängh och något sänk kallaß Takkärret
Kronegårdz ängh
Stor skatte gårdz ängh
Lille skatte gårdz ängh
Hals ängh grensar
Haga
Hårdwall med små skogh och steen beblandat
Haga
Slätt
Lind
Backa
Lacus Båffuen
Släät och sänk ibland
Dykiärr med tiuck små skoogh
Bärgh och skogh
Suns kärret alla i hoop
Stor ängen någåt sänk
Jäwernääß gränsar här emot frelse ängh
Scala ulnarum


[1] B listat före A i enlighet med ms.
[2] skattegarden ms