C4:62

   
    Kiörkie bool krone ½ gärdz
 
Befunnit vthsäde på första gärdet
sub littera N 3 ½ tunnor
 
Det andra sub O littera befunnit
och vthräknat vthsädhe[1] 3 ¼ tunna
en vret om 7/8 tunna sub P littera
 
Ängh om 43 laß sub Q littera
medelmåtigdt höö[2]
 
Elack mulebeet och skogh intet fiskie
 
 
             Kåffueta quarn kro-
             ne halff gärdz
 
Befunnit på första gärd sub
R littera 5 tunnor
 
Det andra gärdet tillräknat
2 5/8 tunna sub S littera
 
Ängier sub T littera om 19 laß
fiskie i Quarn siön föga skogh och mule-
beet, där inne kronans quarn
 
(Karttext:)
Kiörkiobols ängen släät[3]
Backa tager emot ähr frälse
Stubbigh hård[4] vall
Slätt
Räsendal
Backa
Backa
Sand jordh i bägge
Klåckar åker sub 4 ähr 12 000 quadrater
Hyltinge kiörkia
Lerjord i bägge
Klåckares täppa ähr 7600 quadrater
Quarn
Quarn siön
Fiskiar ängen til Koffveta quarn
Scala ulnarum
Kamgr ängen till Kattequarn


[1] vthsadhe ms
[2] hoo ms
[3] slaat ms
[4] hard ms