C4:64


Byiar                                                                    Folio
 
Snösewad                                                            65
Malma och Malma qvarn med kyrkan[1]         66-67
Gårgenääs                                                            68
Brösentorpet
                        }                                                  69
Högsiötorpet
Enbågen och Enbergstorp[2]                          70-71
Matztorp                                                              72
Lundby                                                                 73
Hoosiö                                                                 74-75
Stora Kåfwa och Lilla Kova[3]                      76
Kålartorp och Jörans torp                                     77
Grinda                                                                  78-79
Nääs tång och Smedztorp                                    80[4]
Fräkentorp                                                           81
Flåsbroo[5]                                                    82
Ståk ängen                                                           83
Rotsäter                                                               84
Hällerön                                                               85
Långstiärten och Barsiön                                      86
Råßmåsen och Siggenäs                                       87
Äkartorp                                                             103
Wassbro uti Dunker socken                                  88
Lycketorp och Störhult                                         102[6]
Biursäter                                                               94
Hult och Nytorp                                                   99
Siöändan                                                              107
Gropetorp                                                            115


[1] och Malma qvarn med kyrkan senare tillskrivet. På samma rad senare blyertsanteckning Malmaquarn samt oläsligt ord.

[2] och Enbergstorp senare tillskrivet.

[3] Lilla Kova senare tillskrivet med blyerts.

[4] Härunder svårläst blyertsanteckning (1 ord).

[5] Före Flåsbroo överstruket Masbroo, efter blyertsanteckning Flassbro

[6] Wassbro … 102 senare tillskrivet ovanpå oläsliga blyertsanteckningar