C4:66-67

(Rubrik:) Willåttingz häred Malma sockn
 
Notarum Explicatio
 
I                     Malma två kronegårdar lika store
G                   Kiörkian till Malma sokn
K                   Vthsädhe på det första gärdet 13 ¼ dels tunna
                      där aff till huardera kronegården 6 5/8 dels tunna
L                    Det andra gärdet befunnit vthsädhe till 11 6/8 dels tunna
                      huardera gården där aff 5 7/8 dels tunna
                                   Summa
                                   25 tunneland
 
M                  Biurängen 57 laß, huardera 28 ½ laß.
N                   Spångh ängen 47 laß, huardera 23 ½ laß.
                                    Summa
                                    104 laß
 
                      Annan nödtårfftigh lägenhet med skogh, fiskie, bygningh och hummelgård
 
O                   Malma quarn ¼ dels kronetårp
P                    Befunnit vthsädhe och als åker 2 tunnor
Q                   Ängh 16 laß.
R                   vtviser lägenhet att förbättra med mere åker.
                      Något fiskie i Hoosiön, mulebet med Bålbyens låff
S. Quarn som gåår tull aff.
 
(Karttext:)
Hårdvall släät bärande måßblanda
Hoosiön[1] här gränsar
Igän
Befans wara ny afrögd denna ängh
Denne plaan kan giöras åker aff.
Biurängen hård vall släät och bärande
Odugeligh måßa
Siön Biuren
En deel af denne plan ähr tiänligh till åker
Här ähr en rätteplaß och en kååk
Klåkarens täppa
Store landzwägen
Sundby åker gränsar
Sandjord
Sandjord
Affhuggit giöle
Spång ängen bärande
Wäster gårdz haga
Store Koffva gränsar emot
Östergårdz haga
Hålma
Lundby siön
Skulesta ägor gränsa
Scala ulnarum


[1] Hoosion ms