C4:68

 
(Rubrik:) Willåttingz häred Malma sokn
 
Notarum Explicatio
 
R                   Gårgenääs halfgärdz skatte
                      belägit på Grinda ägor.
 
S                    Vthsädhe[1] 5 5/8 dels tunna
 
T                    Det andra 4 3/8 dels tunna
 
                           Summa
                           10 tunnor
 
V                   Hemma wid byn ängh 27 laß.
 
X                   Wäster ängen tilhoopa med
                      Westergrinda och folio 29 laß.
 
                             Summa
                             56 laß
 
                      Nödtårfftigh mulebeet och skoogh,
                      intet egit fiskie. Nöd tå<r>ff<t>igh hvaß
 
(Karttext:)
Sänk måßa
Betshaga
Denne måßa plägar stundom bärgas
Wäster grinda ängh gränsar
Bärande måssa
Gårgenääs ängh
Scala ulnarum


[1] Uthsadhe ms