C4:69


1. Brösletårpet ¼ krone
förlänt till en ryttare
 
Befunit vthsädhe på
första gärdet sub D
littera 1 ¼ tunna
 
Det andra ähr vthräknat
till 1 5/8 tunna sub E littera
 
Ängh sub F littera godh
till 18 laß intet synner-
ligh annat lägenheet
 
2. Högsiö tårpet krone fiärdedels
förlänt till en capiten
och beläget på Enebåga ägor.
 
Befunnit ähr först på första
gärdet i öster belägit 1 ½ tunna
sub A littera
 
Deet andra vthräknat som
i wäster ligger till 1 ¼ tunna
sub B littera
 
Ängh sub C als ondh
och godt 26 laß.
 
Mulebeth och skogh till
nödtorfften, litet fiskie.
 
(Karttext:)
Giöle affhuggit
Lille Bröslen
Alt tiänligh till åker
Skogh och bärgh
Kalf täppa
Denne plan ähr tiänligh till åker
Till åker
Godh hård vall
Gått bärande kärr
Skogh och bärgh
Detta duger vptagas
Kärr
Scala ulnarum