C4:70-71


(Rubrik:) Wthi Malma sokn och Willåttingz häredt belägne affmätte 1637
 
1 numero Enbågen chrone helgärdz[1]
                ligger vthi jord boken för
                örtal 4.
 
Först befunnit vthsäde[2] sub G littera i väster
södre gärdet 9 ¾ tunna
 
På det andra sub H littera i öster nårr
8 ¼ dels tunna
 
Ängh ond och godh tilräknat 48 laß sub
litteris C. Nöd tårfftigh skogh
och mulebeth, litet fiskie, quarn höst
och wåår
 
2 numero Enbåge torp chrone ¼
hafver vthsäde först sub K 1 ¾ tunna
sub N littera 1 5/8 tunna
Ängh sub P littera 19 laß
 
(Karttext:)
Denna plan ähr rothuggen och ägnet till ängh
Hälkärret illa bärande
Affrögdt i ängen föga dugeligit att bära gräs till bete tiäneligit
Nårr slätten
Kärr[3]
Stor ängen litet bärande
Måsa
Lind
Hård vall
Kärr sänkt
Långh måß ängen
Byen
Backa släät[4]
Lind
Enbåga siön
Till åker tiänligit
Igänlagd åker
Quarn


[1] helgardz ms
[2] uthsade ms
[3] Karr ms
[4] släat ms