C4:72

     4 Matz tårp chrone
     ¼ dels
 
Först sub Q littera befunnit
uthsädhe 3 5/8 tunna
 
2do[1] sub R littera 3 ¼ tunna
 
Ängh[2] sub T littera 34 lass
 
Nödtorff<t>igh annan lägn-
heet ligger på Enbage
ägor och en capiten förlänt[3]
 
(Karttext:)
Enbåge siön
Ängh med skogh sänk
Lindh med skogh
Till åker tiänligh
Till åker tiänligh
Täppa[4]
Lind
Här tager Fålökna ägor widh
Odugeligit kärr
Kärr ängh[5] med skogh
Med tunn skogh hård vals ängh


[1] Alltså secundo (andra).
[2] Angh ms
[3] förlant ms
[4] tappa ms
[5] angh ms