C4:74-75


Hoosiö 4 gårdar, 2 ähre krone,
1 skatte och 1 frelse, huilka haffva
lijcka teegh i åker och ängh uar.
Häffdarna ähre till krone fråntagne
och befinnes vthräkningh som föllier
Örtalet ähr till kronegården 4 huarthera och
3 till skatte, frelse finns intet om.
 
Först befunnit vthsädhe på östergärdet
i hoop till alla fyra gårdarna sub littera
 
A. 21 och en halff tunna så kommer till
huarthera gården 5 3/8 tunna, män häffdarna
i bemelte åker sub litteris D till krone
gårdarna vthräknat till 1 ½ tunna
 
Wästre gärdet sub B littera tillräcknat
huarthera gården 6 tunnor Summa ähr[1] 24 i hoop
häffdarna sub[2] K 1 ¾ tunna i bemelte gärdet
 
Ängh ond och god till krone gårdarna huardhera
44 ½ laß med häffdarna sub N literae till skatte
och frelse i hoop 82 laß sub litteris D.
 
Nödtorfftigdt fiskie med skogh och mulebeet.
 
(Karttext:)
Slät hård vall
Slätt
Haffd till krone
Hård vall
Skogh
Kärr[3] med måßa ibland
Hård vall
Hård vall
Kärr
Häkelsta ängh gränsar
Haffd till krone gården[4]
Betz och vthmark
Backa
Slät ängh eller plan i stor ängen
Hård[5] vall
Backa
Öster  ängen till Hosiö
Skogigh hård[6] vall
Lerjord
Skogh i ängen
Denne plan kommer till både kronegårdarna
Lerjord
Skattegården
Här tager Hakelsta emot ähr skatte
Frälsegården
Hosiö
Täppa[7]
Häff dath
Kronegården
Kronegården
Lilängen till Hosiö
Tåmpter
Slät[8]
Ond
Gammalt giöle
Skarp hård wall med något skoogh ibland
Släät och medelmåttigh bärande Storängen till Lundby
Hosiön
Slätt kärr
Snösewaad ängh gränsar[9]
Scala ulnarum


[1] ahr ms
[2] Härefter överstruket s ms.
[3] Karr ms
[4] garden ms
[5] Hard ms
[6] hard ms
[7] Tappa ms
[8] Slat ms
[9] Härefter en nästan utplånad anteckning