C4:76


Store Koffva skatte ½ gärdz
haffver åker sub P littera 4 ¼ tunna
 
Det andra gärdet[1] sub Q befunnit
tunnelandh 4 3/8 mojord i bägge
 
Ängh medelmåttigdt[2] höö 29 laß
sub R littera
 
Lille Koffva ¼ skatte
haffver åker sub L littera 2 5/8
tunna mojord
 
Andra sub M littera 2 7/8 tunna mojord
 
Ängh 23 las sub N kärr höö
Deße tårp ähre belägne på Lundby ägor
 
(Karttext:)
Måßa
Kär ängh till Lille Koffva bärande
Biuren
Biur kärr bärande
Denne ängh lyder till Lundby
Hård vall
Lundby siön
Skogh och bärgh
God ängh
Betz haga
Lind
Här[3] tager Malma emot, ähr[4] krone


[1] gardet ms
[2] medelmattigdt ms
[3] Har ms
[4] ahr ms