C4:77


D. Källar tårp skatte ½ gärdz
befunnit ähr vthsäde på
gärdet vthi nårr sub
zyphra 1 4 tunnor
 
På det andra 3 ½ tunna
sub 2 zyphra lerjordh
 
Ängh 40 laß sub 3
figuren
 
Annan lägenheet till nöd[1] torfften
 
 
E littera Jörans tårp skatte ½ dels
haffver åker i första gärdet
sub 4 zyphra 3 ¼ tunna
 
Vthi det andra befunnit
tunnelandh[2] 3 i biörklera
sub 5 zyphera
 
Ängh ond och god 22 lass
6 demonstrerar
 
(Karttext:)
Brosäters ängh gränsar
Stor ängen sänk
Hård vall
Lill ängen
Hård wall
Sundeby skatte egor emot
Elak hård vall
Kärr
Grinda ägor emot skatte
Källar torp
Jörans torp
Kalff hagan tiänligh till ängh
Igän lagdt
Lind
Stenigh hårdvall
Scala ulnarum
(Senare tillskrivet:) 2:32


[1] nod ms
[2] tunnetandh ms