C4:80

B.  Näs längh skatte ¼ dels
befunnit vthsädhe på södre gärdet sub
zyphra 9 2 ¾ tunna
När gerdet 1 ¾ tunna sub 10 zyphra
Elak ängh sub zyphra 11 10 laß.
 
C. Smestårp skatte ¼ dels
befunnit vthsäde 2 ½ tunna. Sub 12
zyphra vthi söder
Andra tilräknat vthsäde 2 6/8 tunnor
sub zyphra 13
 
Ängh till 27 laß sub 14 zyphra
godh lägenhet med quarnar, detta
brukas vnder Wäster grinda nu, som
ähr siälffer Bålbyn
 
(Karttext:)
Scala ulnarum
En deel aff denne plan duger till åker
Elak bärande[2] ängh
(Senare tillskrivet:) 1634-1646
Ekes ängen lyder till Grinda
Till åker tiänlig
Till åker tiänlig
Denne ängh lyder till Wäster grinda
Denne till Gårgenäs
Denne mark ähr till ängh dugeligh
Sågh
Quarn
Hammar
Smestårp
God bärande[3] wall
Obrukat åker
Skogh och betz mark tager emot
Elak bärande wall


[2] barande ms
[3] barande ms